Tarisznyamesék

Tarisznyamesék címmel 5 napos hagyományőrző, értékteremtő, múltidéző, EFOP pályázat keretében megvalósuló tábor zajlott június 28 - július 2-ig az Aranyszalma Alkotóházban – stílusosan és korhűen.

A tábor célja olyan „Mesevilág” megteremtése volt, ahol a résztvevő 3-4. osztályos gyerekek nemcsak a mese világával, hanem annak szereplőivel és kellékeivel – azaz a népi kézművesség elemeivel – is megismerkednek. Ebben a folyamatban a 2 vezető tanító néni – Fekete Andrea és Papp Anita – mellett számos ügyes segítőik is voltak, népi iparművész kézműves mesterek, néprajzkutató, mesemondó.

Első nap reggelén a  gyülekezés, papírok rendezése, adminisztráció után a táborozók köszöntése történt. Közösen szabályokat és házirendet beszéltünk meg, majd a gyerekek megkapták az ajándékokat (sapka, füzet, színes ceruzák, tisztasági csomag). Reggeli torna után következett a reggeli, majd labdás ismerkedés után az első mesével ismerkedtünk meg, címe: A rest leány

A meghallgatott mese után csoportokban készültek a mese előadására, eljátszására agy lerajzolására, miután készen lettek, meghallgatták egymást.

Ebéd után a csendes pihenőben következett a 2. mese: Szegény leány, szegény legény, gazdag legény címmel. Itt ugyanúgy megbeszéltük a mese fordulatait, tisztáztuk az idegen szavakat.

Délután barátság karkötőket fontak 2 féle technikával: körmönfonással és 5-ös fonással, karkötőket nemezeltek, majd batikolással – kötözéses technikával kendőket készítettek.

Bővebben: Tarisznyamesék

Kiegészítő információk