Bevezető

"Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható."

Ezekkel a bevezető mondatokkal kezdődött jelen pályázatunk pályázati kiírása.

A pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében született, "Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem" címmel.
Kódszáma: TÁMOP-3.1.4.C-14

A kiírás alapján olyan intézmények adhattak be pályázatot, melyekben az országos kompetenciamérés átlageredménye az elvárttól elmaradt. Azok az intézmények (illetve feladatellátási helyek) adhattak be pályázatot, amelyekben a 6., 8. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi átlageredménye vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés területén az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradnak.
A kiírás lehetőséget nyújtott művészeti képzést folytató intézmények számára is, hogy részt vegyenek a pályázatban.
Mivel iskolánkban a kompetenciaeredmények "nem voltak olyan rosszak", melyet a kiírás megszabott, ezért a művészeti iskolánk öt telephelyére nyújtottunk be pályázatot.
Az előkészítésben jelentős szerepet vállalt Szabóné Varga Éva igazgatóhelyettes és Bodnárné Varga Márta könyvtáros, a pályázati munkacsoportunk vezetője. A Hajdúnánási Tankerület vezetője, Éles Béláné támogatta elképzelésünket, és a pályázat beadási szakaszában külsős segítséget is kaptunk a siker érdekében.
Bár több előkészítő előadáson is részt vettünk, és itt feltettük kérdéseinket a művészeti iskola vonatkozásában, mégis, április végén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pályázatunk nem felel meg a pályázati kiírásnak, nem nyertünk. A Hajdúnánási Tankerület fellebbezett, melynek eredményeképpen augusztus közepén a Magyar Közlönyből tudtuk meg, hogy a fellebbezés eredményes volt, vagyis mégis csak jó volt a pályázatunk, és támogatást érdemel. Bár a döntés augusztusban megszületett, az érdemi munkához csak szeptember közepén kezdhettünk hozzá, ekkor született meg a hivatalos megállapodás a pályázat kiírója és a tankerület között.

A támogatás összege: 40.000.000 Ft

 

A pályázat tartalma

A kiírás szerint az alábbi tevékenységekre lehetett támogatást kérni:

 1. A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása:
  a. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok,
  b. 
  tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek,
  c. 
  természetközeli sporttáborok;
 2. Idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  a. nyelvi táborok,
  b. nyelvi vetélkedők,
  c. 
  nyelvi témahetek.

 3. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  a. informatikai szakkör,
  b. 
  digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,

 4. Komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.

A fentieken túl a pályázatban fokozott figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítésére, pedagógusok továbbképzésre, a gyerekek egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismereteinek fejlesztésére.

Tervezett programok

A kiírásnak megfelelve, igyekeztünk rendkívül változatos programot megtervezni: táborok, témanapok, témahetek, tanfolyamok képezték a gyerekek által választható programelemeket.

Erdei iskolai projektek:

Barangoló program: a gyerekek a természetjárás, az erdei iskolai programok alkalmával megismerkedtek a választott országrész, tájegység környezeti, geológiai, természeti kincseivel, állat és növényvilágával, történelmi, irodalmi emlékeivel.  A tanulók tudatosan készültek az adott táj kincseinek felderítésére, előzetesen szerzett ismereteik bővítésével szereztek tapasztalati tanulás révén alaposabb, új elemekkel bővített tudást. A foglalkozásokon fejlődött önálló tanulási képességük, önismeretük, öko-magatartásuk.

 • Nyíregyháza-Sóstó (2*1 nap, 95 résztvevő tanuló)
 • Báránd (3*1 nap, 120 résztvevő tanuló)
 • Miskolc-Baráthegy (1 nap, 42 résztvevő tanuló)
 • Szivásvárad (1 nap, 48 résztvevő tanuló)

Sportágválasztó program

A sportnapok és nyári sporttáborok alkalmával a sport- és mozgáskultúra tanulását, a tevékenységek által a használható képességek, készségek alakítását tűztük ki feladatul. További céljaink voltak ebben a programelemben: a megfigyelés, (mozgás)érzékelés, utánzás funkciók által a az izomérzékelés, (mozgs)ritmus, reakciógyorsaság és kiemelten a térérzékelés és téri tájékozódás fejlesztése vízen és szárazföldön egyaránt. Különböző sportágakat mutattunk be, lehetőséget biztosítottunk a kipróbálásra.

 • vízi attrakció (1 nap, 500 résztvevő tanuló)
 • Nagy Sportágválasztó (1 nap, 500 résztvevő tanuló)
 • Úszó-és sporttábor (5 nap, Cserkeszőlő, 40 résztvevő tanuló)
 • Vízközeli ökotábor (5 nap, Fadd-Dombori, 40 résztvevő tanuló)
 • Természetjáró ökotábor (5 nap, Márokpapi, 40 résztvevő tanuló)
 • Sport- és természetjáró tábor (5 nap, Mezőkövesd, 40 résztvevő tanuló)
 • Kerékpáros és vízi tábor (5 nap, Sarud, 40 résztvevő tanuló)
 • Kenutúra a Túron (7 nap, Tiszabecs (Tiszahát), 20 résztvevő tanuló)

Idegen nyelvek tanulásának fejlesztése

A nyelvvizsgákon olyan helyzeteket kell a tanulóknak idegen nyelven bemutatni társalgási környezetben, melyről sokszor magyar nyelven sem tudnak beszélni, hiszen a vidéki családok ritkán jutnak Budapestre, így nehezen tud egy tanuló nyelvvizsga közben például a fogaskerekűről társalgást kezdeményezni. A két nyelvi táborban a cél volt a "német" és "angol" Budapest megismerése, a tanítási órákon megszerzett négy kompetenciaterületen a készségek, képességek fejlesztése, új ismeretek szerzése, elmélyítése élményszerű környezetben. Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának növelése. Kommunikációs képességek fejlesztése. Identitástudat erősítése. Nyitottság, nyelvi érzékenység kialakítása más népek kultúrájára. A kulturált közlekedési szabályok betartása. Illemszabályok a csoportban, szállodában, közterületeken. Budapest nevezetességeinek megismerése, felfedezése.

 • Angol nyelvi tábor (5 nap, Budapest, 20 résztvevő tanuló)
 • Német nyelvi tábor (5 nap, Budapest, 20 résztvevő tanuló)
 • Idegennyelvi témahét (5 map

 Informatika tantárgy tanításának fejlesztése

Hírmondó program: az idegen nyelvi táborok munkanyelve az angol és német nyelv volt. A foglalkozások a két idegennyelvi tábor alkalmával rögzített képek, videók feldolgozására a cél.

 • informatika-média tanfolyam (3 csoport, 8-8 résztvevő tanuló)

 

Komplex közlekedési ismeretek oktatása (közlekedési, balesetmegelőzési, elsősegélynyújtó ismerete)

Kerekező program: a biztonságos közlekedéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása történt tanfolyami keretben

 • kerékpáros tanfolyam (4 csoport, 8-8 résztvevő tanuló)

Elsősegélynyújtó tanfolyam

Életmentő program (elsősegélynyújtó tanfolyam és egészségnapot serveztünk ebben a témakörben

 • elsősegélynyújtó tanfolyam (4 csoport, 8-8 résztvevő tanuló)
 • egészségnap (1 nap, 100 résztvevő tanuló)

A pályázat lehetőséget nyújtott a tevékenységi körhöz illeszkedő sporteszközök, és a tanulást segítő oktatástechnikai eszközök beszerzésére is. 

Szabóné Varga Éva és Tóth Imre

Kiegészítő információk