Angol nyelvi tábor kezdőknek (Animal’s world)

Angol nyelvi tábor kezdőknek
(Animal’s world)

A program céljai között szerepelt, hogy a nyelvtanulók megtapasztalják az együttműködésre épülő tevékenységek előnyeit, és örömüket leljék közös tevékenységekben, játékokban az idegen nyelv természetes használata közben. A diákok ismerjék meg és alkalmazzák a játékok közös nyelvét az adott célnyelven. Irányított feladatokban, minta alapján legyenek képesek a tevékenységekhez kapcsolódó nyelvi elemeket verbális formában reprodukálni.

A táborban számos játékot beépítettünk, amelyek idegen nyelven való bemutatása, játszása, természetes, autentikus közegben fejleszti a diákok hallás utáni szövegértését és nyelvhasználatát. Fontos, hogy a tanulók az élményalapú tevékenységek aktív résztvevői legyenek, a tevékenységek által bővítsék ismereteiket és fejlesszék idegen nyelvi készségeiket.

A központilag megadott program sablon és játék adatbázisból több anyagot is felhasználtunk, de nem egy adott sablont vettünk át és egy az egyben megcsináltuk, hanem többől is emeltünk ki elemeket, melyeket átalakítottunk a saját témánknak és a gyerekek igényeinek megfelelően.

Az első nap a tábor bemutatásával kezdődött, melyet követett sok ismerkedős és jégtörő játék. Mivel a diákok több intézményegységből és több osztályból jöttek, nem ismerték egymást, így ezek a közösségépítő foglalkozások kiemelt fontosságúak voltak. Az idegen nyelvet használhatták a következő feladatoknál, alapszókinccsel: Nevek tanulása bab zsákkal, Ritmikus névtanuló játék, Én Ancsa, Ő Béla és Pacsi barát. A délután folyamán elkezdünk  fokozatosan a táborunk témájára ráhangolódni állatos rajzzal, állatos szoborjátékkal, daltanulással és mozgásos állat imitálással.

 

 

A keddi nap főszereplője a 3D vetítés volt, viszont előtte még ráhangolódtunk állatos puzzle és állatos activity megoldásával. A 3D szolgáltató nagyon színvonalas vetítéssel (nemzetközi állatvilág) kápráztatta el a diákokat és a tanárokat egyaránt. 

Délután, előzőleg látott állatok idegen nyelvi feldolgozásával foglalkoztunk: Állati nevek ABC-je, Szóvonat képkirakó, Word art készítése, Állatos névjegykártya, Hol az én párom- állat hang utánzó játék.

 

Szerdán kimozdultunk a Debreceni Kerekerdő Élményparkba, ahol a diákoknak sokféle kalandba vehettek részt, mivel a helyszín sokrétű, tartalmas programokat ajánl.

 

A negyedik nap első részét a kooperatív játékoknak szántuk. A délelőtt folyamán meglátogattak minket a helyi televízió munkatársai, és bepillantást nyerhettek a mi kis játékos, vidám táborunkba. A délutánt agy kicsit komolyabb munkával folytattuk, mivel hogy a diákok, komoly tervező és előkeszülető munkák után, több csapatban, nekiláttak a projekt munkák elkészítéséhez. Közben azért, pihenésként, mozgásos játékokat is becsempésztünk az aktivitásokba.

 

A pénteki nap első részében, utolsó simítások után, minden kis csapat bemutatta, angolul, a készített projektet, amely egy vagy több állat részletes bemutatásából ált.

 

Mielőtt még zártuk volna a napot, néhány játékot még bevittünk, többek között, a diákoknak készíteniük kellett egy-egy állat kifutót, előre megadott kellékekből, sablon alapján, amit viszont csak a ’postás’ láthatott.

A tábor végén a minden diák kapott egy elismerő oklevelet a heti munkájáért. 

Megkérdeztük őket kinek mi tetszett a táborban, és nagyon sok pozitív véleményt fogalmaztak meg:

ü  ’’Nagyon jó volt csoport munkában dolgozni, megtanultuk hogyan tudunk együttműködni, egymásnak segíteni, egy csapatban!’’- Kitti

ü  ’’Tetszett, amikor névkártyákat kellett csinálni, és hogy sokat tanultunk játékosan.’’ - Bogi

ü  ’’Sok állatról tudunk meg új dolgokat és sok dalt hallgattunk meg, énekeltünk’’ - Gabi

ü  ’’Az én kedvencem a rajzfolytatás volt, meg az építészes rész.’’ - Bogi

ü  ’’Jó volt, hogy játékosan tanultunk és csapatokban dolgoztunk.’’ – Adrienn

ü  ’’Nagyon tetszett a kirándulás meg az hogy sokat tanultunk az állatokról.’’ – Réka

ü  ’’Azért volt jó, mert nagyon sokat játszottunk.’’ –Barna

A megvalósító pedagógusok véleményei:

Tóth Franciska: ’’A táborvezető időben, egy nagyon részletesen kidolgozott programtervet osztott meg a segítő pedagógusokkal. Sajnos lebonyolításhoz igényelt anyagok, eszközök késve, illetve hiányosan érkeztek meg. A táborba jelentkező gyerekek nem ismerték egymást, mivel különböző telephelyről érkeztek. Alapvető cél volt, hogy az első nap délelőttje ismerkedéssel, közösségépítéssel teljen el a célnyelv használatával. A következő napok a tábor kiemelt témakörére, az állatok megismerésére épült. Rengeteg játék, kreatív manuális tevékenységek, dalok, IKT eszközök használata, projekt munka készítése, páros, csoportos, kooperatív munkaforma jellemezte a tábori életet. Kiemelt jelentőségű esemény volt az egész napos kirándulás, mely feledhetetlen élményt nyújtott a gyerekek számára. Az irányított, célzott, tematikus tevékenységek mellett beiktattunk szabad mozgásra épülő tevékenységeket is az iskola udvarán. A rendkívül meleg időjárás miatt, ebéd utáni csendes pihenő szervezését is szükségesnek láttuk. A tábor utolsó napja a projekt munkák bemutatásával telt, valamit szükségünk volt egy rövidke visszacsatolásra, mely során a gyerekek elmondhatták pozitív és negatív észrevételeiket a táborral kapcsolatban. Végezetül egy kis emléklappal térhettek haza, remélve, hogy hasznosan, játékosan szereztek új ismereteket az állatokról és bátrabban használják az angol nyelvet.’’

Reznek Kornélia: ’’Úgy érzem a tábor nagyon sikeres volt. A gyerekek az első perctől kezdve elfogadták a táborvezetőt, illetve minket, mint segítőket. A csapatépítő játékokon keresztül megismertük egymást és egész héten át jó hangulatban dolgoztunk. Alaposan, szépen felépített nyelvi játékokon és izgalmas programokon keresztül sokat fejlődött a gyerekek nyelvi készsége, bővült a szókincsük. Figyelembe vettük a gyerekek igényeit, és ha szükség volt rá mozgásos, szabadtéri játékokkal is bővítettük a programot.’’

Összességében egy játékosan tanulós, jó hangulatú, angol nyelvet észrevétlenül gyakorlós, egy hetes angol nyelv tábort valósítottunk meg.


 

Kiegészítő információk