Vízkereszt - Január 6.

A karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezen a napon kezdődik a farsang időszaka. Vízkereszt napján Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük. Keresztelő Szent Jánostól kapta a keresztséget, aki a Jordán folyóban megmerítve, áldotta meg. Ő még csak vízzel keresztelt, Jézus minket már Szentlélekkel keresztelt meg.

Előestéjén vizet szentel a pap a templomban. Így szentelt vízzel keresztelik meg a szentséget kérőket az újesztendőben.
Vízkereszt napjának dele és estéje a víg lakmározás és vendégeskedés alkalma volt. Esti harangszó után kántálás, csillag- vagy háromkirályok-járás tette elevenné a falut. A szentelt víz erejében hittek a beteg emberek, ezért megmerültek, megmosdottak benne. A patakok vize e napon ébredt, s ekkor is aranyossá változik, mert népünk hite szerint Jézus keresztelkedik meg bennük.

A katolikusoknál a víz-, só-, kréta- és házszentelés napja volt. A házigazda (ma már a pap), a szentelt krétával G. M. B-t, Gáspár, Menyhért, Boldizsár kezdőbetűjét rajzolta az ajtó szemöldökfájára. Gonoszűző napokon ezzel húzott keresztet az ajtóra. A szentelt víz a kisgyermekek első fürdővizébe is került. A sót többek között pólyába kötve beteg állat eledelébe tették, de a ?boldogasszony? ágya lepedője csücskébe is került belőle.
Arra is e napon emlékezünk, amikor a három napkeleti bölcs meglátogatta a kis Jézust. Az útjukat egy fényes csillag vezérelte Betlehembe. Aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékba a megszületett királynak. Útközben betértek Heródeshez, a zsidók királyához, aki ekkor tudta meg, hogy megszületett Jézus, s haragjában el akarta pusztítani Isten Fiát. Kérte a bölcseket, hogy árulják el neki, hol találták meg az újszülöttet. De a bölcseknek egy angyal jelentette, hogy Heródes rossz szándékú, ezért más úton tértek haza.
Vízkereszt napjának időjárásából a termésre jósoltak: ?Ha fénylik a vízkereszt, a búza jól ereszt.? Ha napsütés van e napon, jó búzatermés lesz.

Papp Anita

Kiegészítő információk