Let's play English!

Előkészítés

A tábor előkészítése továbbképzéssel kezdődött 2018. március 19-20-21-én, ahol sok csapatépítő játékot tanultunk, melyeket a tábor során felhasználtunk, átformálva ezeket az idegen nyelv területére. A gyerekek meglévő szókincsére alapoztunk, ami a játékok révén fejlődött, bővült. Meglévő 2 programsablon közül választhattunk, melyeket egyéni ötletekkel, játékokkal színesítve használtunk. Lehetőség volt az EFOP által létrehozott internetes felületen a tábor programjának részletes megtervezésére.

Elkészítettük az eszközlistát, (papír és írószerek, játékok, sportszerek, műszaki eszközök), amelyeket a tábor előkészítéséhez, lebonyolításához használhatunk.

 

Információs plakátot készítettünk a gyerekeknek és szüleiknek, melyben részletesen leírtunk mindent, amit a táborról tudni kell, és szóbeli tájékoztatás után ezeket a szórólapokat a gyerekek hazavitték a szülőknek. A tanítási és osztályfőnöki órákon többször megemlítettük a táborozás lehetőségét és elkezdtük a jelentkezők összegyűjtését.

Már a továbbképzésen világossá vált számunkra, hogy egy idegen nyelvi tábor - bármennyire is játékos és szabad - nem vetélkedhet egy kirándulásokkal, fürdőzéssel, sportolással színesített táborral. Visszajönni az iskola falai közé reggel 8-tól délután 4 óráig a tanév befejezése után két nappal, nem vonzó a gyerekek számára. A szülői visszajelzésekből is kiderült, hogy örülnek a kezdeményezésnek, de nem tartják egészségesnek a megadott időpontokat és a helyszínt.

A tábor programjának elnevezése: „Nemzetek és kultúrák”. A programok mentora: Balogh Gyula eljött hozzánk egy megbeszélésre, ahol gyakorlatilag szabad kezet engedett a pedagógusoknak a tábor programjainak tervezésében. Egyetlen kikötése az volt, hogy a programsablonból két elemet válasszunk, melyeket kipróbálva visszajelzéseket adhatunk a tervezőknek.

 

A feladatok többsége Angliához, ezen belül Londonhoz kapcsolódott, melyeket próbáltuk hozzákapcsolni/megfeleltetni városunkhoz, Hajdúnánáshoz, összehasonlítva pl. a nevezetességeket, az embereket, a két kultúrát.

 

 

Megvalósítás

Az első két napra sok játékos feladatot terveztünk, melyeket sikeresen megvalósítottunk, követve a tábor témáját. A gyerekek nagyon lelkesen álltak a feladatokhoz, élvezték a játékokat, és szívesen részt vettek a „komolyabb”, tevékenykedtető feladatokban is. Nagy szükség volt a két segítő pedagógusra is, mert így a feladatok gördülékenyebben mentek, illetve az adminisztrációs teendők nem akadályozták a tábori foglalkozásokat, mert azokat egy ember el tudta végezni a nap folyamán.

A nagy hőségre való tekintettel többször tartottunk rövidebb-hosszabb szüneteket a szabadban. Az étkezések idejét mindig az iskolai menza kéréséhez igazítottuk.

 

 

 

Szerdán kiránduláson vettünk részt Diósgyőrben, ahol Nagy Lajos király várában egy nagyon érdekes, jól előkészített, közel 3 órás vártúrán vettünk részt. Interaktív feladatok, bemutatók, játékok várták a gyerekeket.

 

Csütörtökön a tervezett csoportos feladatok mellett a gasztronómia világából fejlesztettük és bővítettük szókincsünket. Jellegzetes angol/amerikai ételeket készítettünk és fogyasztottunk el közösen az iskola tankonyhájában. Ezen a napon felkerestük városunk nevezetességeit és fotókat készítettünk a péntekre tervezett információs tábla elkészítéséhez. Ugyanezen a napon egy közös fitball játékon is részt vettünk a másik idegen nyelvi tábor diákjaival közösen, ahol megosztottuk tapasztalatainkat, élményeinket.

 

Pénteken a városköszöntő feladatot készítettük el plakát formájában, melyhez mindenki hozzájárult valamilyen kreatív ötlettel, tevékenységgel. Majd készítettünk a tábor lezárásaként egy képes élménybeszámolót és egy-egy mappát ajándékként. Közben kedvenc zenéinket hallgattuk és játszottunk interaktív zenés feladatokat.

 

Minden nap végén az elbúcsúzás előtt értékeltük a napot, a feladatokat és mindenki elmondhatta véleményét, érzéseit a táborral kapcsolatban.

Úgy gondoljuk és érezzük, hogy minden gyerek élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodott az öt nap során. Visszajelzéseikből azt a következtetést vontuk le, hogy egy következő alkalommal is szívesen részt vennének hasonló programban.

 

Következtetések/Tapasztalatok

 

 • Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógusok kiválasztását az egyes tábori feladatokra. Kell egy vezető, aki irányít, feladatokat ad, adott esetben számon kér és felelősséget vállal az egész táborért. Kellenek a jó háttérmunkások, akik lehet, hogy kevésbé testesítik meg a vezető típust, de bármilyen tevékenységben segítenek és ott állnak a vezető mellett.
 • Az idegen nyelvi sablonok tekintetében nagyon szegényes a felület. Sok tekintetben a fent lévő sablonokban felsorakoztatott feladatok nem felelnek meg a tábor célkitűzéseinek, valamint az életkori sajátosságokat sem veszi sok esetben figyelembe.
 • Jó ötlet a kirándulás szervezése a 3. vagy 4. napon, mivel a közös kirándulás, élményszerzés közösségformáló hatású. Akik kevésbé nyíltak meg a tanterem falain belül, ekkor közvetlenebb módon barátkozhatnak, beszélgethetnek.
 • Nagyon fontos a csoport létszámának kialakítása. 12-14 gyereknél többet nem szabadna bevonni egy ilyen programba, még ha több felnőtt segítő is van. Kicsik az osztálytermek, nincs megfelelő mozgástér.
 • Nagyon fontos a segítő pedagógusok jelenléte, hiszen így a feladatokat megoszthatjuk egymás között, nagyobb figyelem jut a gyerekekre.

 

 

 

 1. 1.  SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

Tábor megnevezése: Német nyelvi tábor (Deutsch ist cool)

Tábor helye: 4080 Hajdúnánás Magyar utca 104.    

Tábor időpontja: 2018. június 18-22.

2018 februárjában kaptam megbízást egy német nyelvi tábor vezetésére. Márciusban egy jó hangulatú háromnapos továbbképzésen vettünk részt Debrecenben. Sajnos, ez a továbbképzés nem igazán készített fel minket a tábor vezetésére. Én koromnál fogva, illetve a német nyelv miatt nem igazán találtam a helyemet a projektben. Valamennyi nyelvszakosnak ez volt a véleménye. Az előadók szuper emberek voltak, rengeteg csapatépítő játékot játszottunk, de amiért oda mentünk, arra nem készítettek fel minket, nem tudták kérdéseinket megválaszolni. Végül e-mailben, a továbbképzést követően, kaptunk modulokat. Mivel németből a negyedik és a hatodik évfolyamból kellett egy csoportot létrehoznom, így több programsablon közül is választhattam. A nagyobbakhoz igazodván, a hatodikosra tettem le a voksomat. Nemzetek és kultúrák témát választottam.

 

Az idegen nyelvek tekintetében még kevés a megfelelő, jól hasznosítható szakmai anyag. Ez egy német nyelvi tábor, de a modul magyar nyelven volt. A modul tematikáján lényegesen nem változtattam, de igyekeztem több játékot belevinni. Minden egyes feladatot kidolgoztunk német nyelven. Részletes eszközlistát készítettem, sportszereket, papír és írószereket, kisebb nagyobb értékű műszaki cikkeket rendeltem. A gyerekeket szóban, a szülőket írásban tájékoztattam, és írásbeli hozzájárulásukat kértem gyermekük táborban való részvételéhez.

 

1-2.     nap: Nagyon sokat játszottunk németül. A bemutatkozó játékokat nagyon élvezték a gyerekek, illetve azt, hogy igenis mernek beszélni idegen nyelven. Hogyan üdvözlik egymást más nemzetek fiai, igazán érdekes jelenetek születtek. A nemzetek öltözékei és zenéi is népszerű volt a gyerekek között. Együtt munkálkodtak értékes produktumokat létrehozva. Térképet rajzoltunk, remek görög és orosz táncot jártak az általuk keresett zenékre. Szerencsére iskolánk hatalmas udvarral, játszótérrel, focipályával rendelkezik, így a szünetekben sem unatkoztak a gyerekek. Nagyon meleg volt, így többször kellett szüneteket beiktatni. A feladatok elvégzéséhez és a kikapcsolódáshoz is nagy segítség volt, hogy két számítógépes terem állt rendelkezésünkre.

 

 

 

 

 

 1. nap: Szerda a kimozdulásunk napja volt. Diósgyőrbe látogattunk el, ahol Nagy Lajos királyunk kincsét kerestük. A háromórás vártúra teljesen lekötötte a gyerekek figyelmét, hiszen interaktív feladatok, játékok, érdekes előadások keretében ismerhettük meg a vár történetét.

 

 

 

 1. nap: Különböző nemzetek ételeit kerestük meg az interneten. Recepteket gyűjtöttünk, fordítottunk és mutattuk be egymásnak. aztán néhány ételt kiválasztva bevásároltunk. A mi egységünkben nincsen konyha, így a kolléganőim elektromos grillt hoztak, és különböző kolbászféléket sütöttünk. Megkóstolták a gyerekek a jellegzetes német fehér kolbászokat is. Délután meglátogattak minket az angol táborosok, és egy közös fitball játékon vettünk részt.

 

 

 

 1. nap: Pénteken, bár az utolsó tábori napunk volt, de már nem volt hőség, ezért igazán sok feladatot sikerült megoldanunk. Egyszerű gyakorlatokat végeztünk a teljes aggyal tanulás elsajátításához mozgásos, mutogatós, rajzolós és interaktív feladatok segítségével. Ezt kifejezetten élvezték a gyerekek. Megnéztük az Utam az iskolába című filmet, majd arról beszélgettünk, milyen áldozatot kell vállalniuk a különböző földrészen élő gyerekeknek, ha tanulni szeretnének. Össze is hasonlítottuk a mi kis világunkkal. Mindenki plakátot készített kedvenc országáról, és azt be is mutatta a többieknek. Természetesen német nyelven.

 

 

 

Minden nap megkérdeztük a gyerekeket, hogyan érezték magukat. Mindig pozitívan nyilatkoztak. Pénteken az egész hetet értékeltük. A gyerekek örültek ennek a lehetőségnek, és jövőre szintén szeretnének jönni.

 

A program végén minden résztvevő kapott egy szép, színesben kinyomtatott részvételi igazolást a táborról.

 

Tapasztalatok

 

 

 • Először csináltunk ilyen jellegű tábort, mindezek ellenére azt gondolom, hogy mindent megtettünk, hogy jól érezzük magunkat. A gyerekek sok élménnyel térhettek haza, és számos ismerettel is gazdagították tudásukat. Kitekintettünk egy kicsit a világra. Mindig érdekes más kultúrákat megismerni.

 

 • Pozitívumként említem meg, hogy kipróbálhattam olyan játékokat is, amelyeket eddig nem ismertem.

 

 • Az elkészített anyagokat a következő tanévben szakkörökön, tehetséggondozó órákon is fel tudom/fogom használni.

 

 • Tovább lehetne gondolkodni azon, min változtassunk.

 

 • Jó ötlet-e közvetlenül a tanítás befejezése után újból ugyanabba a terembe ülni, még ha azt át is rendeztük?

 

 • Azt is el tudnám képzelni, hogy nem modulokban, hanem témákban gondolkodnánk. A modulban egy témát járunk körbe több szemszögből. Nem biztos, hogy mind a 24 főt érdekli egy egész héten keresztül.

 

Kiegészítő információk