Német nyelvi tábor

Német nyelvi tábor

Az EFOP-3. 3.5-17-2017-00008 pályázat keretein belül egy hetes német nyelvű tábort szerveztünk a gyerekeknek 2019. június 17-21 között.

Három pedagógus és 24 gyerek vett részt ezen az izgalmas héten, ahol a gyerekek nem csak tanulták, hanem használták is német nyelvi ismereteiket.

Alaposan megtervezett előkészítés előzte meg a tábort. A csodaszarvas felületén sok-sok hasznos, kreatív, szórakoztató játékos feladatot ismerhettünk meg majd valósításuk is megtörtént. Informális és nem informális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tevékenységekhez kaptunk segítséget. A tábor témája: Állatok a nagyvilágban. Ehhez kapcsolódóan igyekeztünk minden feladatot igazítani. Minden egyes feladat a játékosságra épült, de emellett beleszőttük a német ismereteket is. A gyerekek szabadabban, legtöbbször csoportban dolgoztak, nem a megszokott tanóra rendje szerint. Két termet alakítottunk ki a számukra, de ezenkívül az iskola udvarán is biztosítottunk nekik alkotó helyet, szabadidős tevékenységekhez területet. A programsorozatot napi négyszeri étkezés szakította meg.

 

1. nap

Több intézményegységből érkeztek a gyerekek így a hétfő délelőtt ismerkedéssel telt. Bemutatásra került a heti programterv, időbeosztás, tevékenységek s az általalános szabályok is.

Programnyitásként körbe leültek majd egy babzsák adogatásával jegyezték meg egymás neveit. Az interakciót a csoport idegen nyelvi szintjének megfelelően bővítettük egy-egy kérdéssel. ( lakhelyük, testvéreik száma, szabadidejük eltöltése)

Kihelyeztünk nekik egy melléknévtáblázatot segítségül, de maguktól is választhattak a saját keresztnevükhöz megfelelően egy melléknevet.

A „Találd ki, ki vagyok én” játékkal még jobban megismerhették egymást, segítő kérdések segítségével német nyelven mondták el kedvenc ételüket, színüket, hobbijukat, állataikat. Ezeket lerajzolták egy lapra, majd mindenki középre helyezte. A keverés után húztak, s ki kellett találniuk kié lehet, s itt kiderült mennyire voltak figyelmesek egymás mondanivalójára.

Egy kisebb szünet után állatos képkártyákat készítettünk elő, a kihúzottat mutogatták el, írták körül vagy rajzolták le.

A csoportok kialakításának megsegítésére különböző kategóriák alapján sorakoztak fel, s német mondatokba foglalták a csoport jellemzőit a kategória alapján.

Veszélyes állatok képeit rejtettük el az iskola különböző részein, s a legtöbbet megtaláló jutalomban részesült. Ezzel a feladattal felelevenítették az állatok német neveit. Pihenésképp a segítő diákunk egy zumba órát tartott a gyerekek nagy örömére. Kérték, hogy legyen többször is, nagyon élvezték.

A nap legnagyobb munkája egy állatigazolvány elkészítése volt, ahol csapatokat alkotva mutattak be egy kiválasztott erdei állatot. Segítségükre volt az internet, ahol kutatómunkát végezve találták meg a számukra fontos információkat. A csapatok minden tábortag előtt bemutatták a munkájukat. Összetartó, egymást segítő csoportmunkát valósítottak meg,

2. nap

Párokat alkottak a gyerekek, egymással, háttal foglaltak helyet. Kaptak egy-egy lapot s pár egyik tagja rajzolt egy képet. Ezt a rajzot instrukciók alapján lerajzoltatta a társával, a feladat végén összehasonlították mennyire sikerült pontosan reprodukálni a rajzot.

Páros munka során minél több erdei állatot kellett gyűjteniük, s ezeket az online szótár segítségével kellett lefordítaniuk. Az állatok mozgását utánozva kellett kitalálniuk melyik állatra gondolnak.

A keddi nap fő projektmunkája egy állatbemutatás volt, csoportmunkában. Felelevenítették a kontinenseket, s minden csoport kapott egy állatképet. Kutakodniuk kellett melyik állat hol él, s ez alapján kiválasztani a megfelelő kontinenst. A plakátra lerajzolták a megfelelő kontinenst, s felhelyezték az állat képét. Ennél a feladatnál is kellett állatjellemzést készíteniük, de most ezt a 4 mondatot saját maguk adták el, memorizálták. Mindezt a tábor tagjainak is bemutatták, s kihelyezésre került a teremben.

Egy kisebb pihenő után a diákok véletlenszerűen elhelyezett székeken foglaltak helyet, kaptak egy-egy rajzlapot és filcet. Tetszőlegesen lerajzoltak egy erdőt, majd elindult egy zene, s felálltak a helyükről, s egy másik székhez ültek le. Ezeket a rajzokat folytatták, a végén megkeresték a sajátjukat s elmesélték mit szerettek volna megvalósítani, s mit tettek hozzá a többiek. Ebéd után megnézték a” Dzsungel könyve” című filmet, majd a történetet eljátszották. Nagyon vidáman telt ez a nap is, hisz minden egyes játékos feladatban szívesen vettek részt, élvezték a mesefeldolgozást.

Újabb páros munka volt a nap zárása, ahol állatok lábnyomait kapták meg, s ezeket kellett felismerniük. Elmesélték egymásnak az erdőben szerzett élményeiket, akik nagyon szerették volna német mondatokkal is próbálkoztak az élményfelidézés során.

3. nap - Sóstói állatkert

Reggel 8-kor útnak indultunk Nyíregyháza-Sóstóra az állatkertbe. Egy rövidebb buszos utazás után megérkeztünk, mindenki megkapta a napi hideg csomagját majd belevetettük magunkat az óriási terület felfedezésére. A kapott térkép szerint haladtunk, eleinte pedagógus vezetéssel, majd egy kisfiú kedvet kapott a csoport vezetéséhez, s átvette ezt a szerepet. Német utasításokat adva, német ismertetőszöveggel tarkítva bejártuk az állatkert egész területét. Az időjárás kedvezett nekünk, s a tábor előző napjain megismert állatokat élőben is megcsodálhattuk. A nap végén élményekkel gazdagodva, új ismereteket szerezve, fáradtan indultunk haza.

4. nap

A napot egy nagyobb projektmunkával nyitottuk, amely kapcsolódott az előző napok ismereteihez, legfőképp az állatkert megismeréséhez.

A gyerekek csapatokat alkotva építették meg gyurmából azt a képet, ami a legközelebb állt hozzájuk. A vadaspark minden csoportnál másképp jelent meg, saját fantáziájukat és kreativitásukat használva. A terembe egy kiállítást nyitottunk a kész munkákból. Mindenki nagy örömére ezen a napon is részt vehettek egy zumba órán, ami felpezsdítette őket a nap hátralevő részére.

Szabad foglalkozás után a nap hátralévő idejében grill-partyt szerveztünk, amely egy segítőkész szülő segítségével valósult meg.  Az iskola ebédlőjét hangulatosan alakítottuk ki, díszítettük fel, igazi grillparty hangulatot kölcsönözve a teremnek. Fantasztikusan telt ez a pár óra, finom ételeket kóstolhattunk, amely a német ízvilágot tükrözte s megnevezésre is kerültek az ételek nevei.

5. nap

Az utolsó napot egy bemelegítő játékkal kezdtük, a tevékenységünk célja, hogy ráhangoljuk a diákokat a célnyelvi kommunikációra, felelevenítsük a hét során ismételt szókincset, s hogy megalapozzuk a gördülékeny együttműködést. A szótenisz játékban a gyerekek állatneveket gyűjtöttek, s az nyert aki a legtöbbet gyűjtötte.

Egy vidám. koncentrációs játékkal folytattuk a táborzáró napot.  Körben ültek, tapssal és csettintéssel tanultak meg egy négy ütemű ritmust, mindenki választott egy állatot, majd a 3. ütemre a tőlük jobbra ülő társuk állatnevét mondták ki, míg a negyedik ütemre a saját maguk választott állatnevet adták meg. Fontos volt, hogy a ritmusból nem szabadott kiesni.

Ebéd után, a mindenki által várva várt fürdőzés következett a városi fürdőben. Kihasználták a lehetőségeket, a nap végéig csúszdáztak, pancsoltak, úsztak, napoztak, labdáztak s az időjárás is kedvezett a számunkra. Úgy gondoljuk felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a gyerekek, s kérték, ha lehet jövőre is kerüljön megrendezésre ez a szuper német nyelvi tábor, ahol játékos feladatokan, tapasztalásokon keresztül szerezték meg a nyelvi ismereteiket, s emellett sok lehetőségük adódott a kikapcsolódásra, játékra, szabadidőre.

 

Ötvösné Varga Erika


 

Kiegészítő információk