6. Barátság napja Bihardiószegen

6. Barátság napja Bihardiószegen

2017. június 10-én ismét útra kelt az a kis csapat Hajdúnánásról, akik a „Hídépítés határon innen és túl” projekt /Szórvány program keretében 6. éve teljesítik küldetésüket a Partiumban lévő 5 településen. A szolgálatuk a magyarságtudat, a magyar nyelv erősítéséről szól az ott élő gyermekek tudásában, szívében-lelkében. A Barátságnap minden évben annak a tanévnek a lezárása, melyet a történelem, az irodalom s egyéb területeken szerzett új élmények erősítettek.

Az idei Barátságnap immáron 6. alkalommal hozta össze az 5 település résztvevőit: Poklostelek, Jankafalva, Nagyvárad-Les, Nagyszántó és Diószeg gyerekei a lelkész kísérőikkel – Hajdúnánás csapatával kiegészítve. Szentjobb közössége technikai okok miatt nem tudott erre a rendezvényre eljönni.  A napot hetekkel előtte kezdték szervezni a határon innen és túl.

 

A megérkezéskor a baráti üdvözlések sora után a virágokkal feldíszített Barátságkapun áthaladva vonultak a résztvevők a Művelődési Házból közösen a Református templomba, ahol a köszöntések mellett ünnepi istentisztelet következett. Csűri István,  a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tartotta a példabeszédet a barátságról, Pál Apostol életének példájával.

Csillikné Szólláth Julianna, a program koordinátora is köszöntötte a résztvevőket és ismertette a nap programját. Az ünnepi megnyitó után a 6 évvel ezelőtt a templomkertben  ültetett Barátságfa megöntözése következett, ahol a települések küldöttsége az otthonról hozott földjeiket is elhelyezhették a kis fa tövében.

 Az idei tanév fő témája az Arany János bicentenáriumi emlékévhez köthető, így a 200 évvel ezelőtt született nagy költőnk élete, versei, s a Petőfivel való barátsága volt a foglalkozások témája. A gyerekek a tanult ismereteikről adhattak számot, természetesen játékos formában. 7 állomáson- 7 csapat-  7 felnőtt irányítóval teljesítették az adott állomás feladatait- azaz a 7 próbát. Az állomások olyan neveket kaptak, amelyek Arany János életében tulajdonítanak nagy jelentőséget, így : Nagyszalonta, Csonkatorony, Ercsey Julianna, Kiskőrös, Petőfi Sándor, Szendrey Julianna.

Az egyik állomáson a két költő életrajza volt terítéken, a Családi kör közös feldolgozására is sor került egy másik állomáson. A magyarságtudat erősítésében nagy szerepe van a magyar népi kultúra megismerésének, így a népi játékok, a kézműveskedés és a magyar tájegységek táncai is szerepeltek az állomások tevékenységeiben. A gyerekek egy régóta használatos, mára már csaknem elfelejtett eszköz- a kötélverő segítségével karkötőt készítettek piros, fehér és zöld fonalakból.

A néptánc és a népi gyermekjátékok szinte kikapcsolódás volt a feladatok között a gyermekek számára, de a kör- és páros táncokban alaposan elfáradtak.

Sorversenyben is megmérkőzhettek egymással a csapattagok, ahol hagyományos és újszerű játékok is helyet kaptak.

Dramatikus játékokban is bemutatták tudásukat a csapatok, ahol a Művelődési Ház színpadán a témának megfelelő jeleneteket adhattak elő.

Az állomások teljesítése után a közös ebéd következett, melyet helyben főztek az ottani  ügyes szakácsok.

Ebéd után a csapatok munkájának az értékelése következett, ahol az állomásvezetők ismertették a gyerekek teljesítményét. A csapatok ajándékot vehetett át, melyet Csillikné Szólláth Júlia  program vezetője,  és dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere adtak  át. Egy -egy szép könyvjelzőt Arany János és Petőfi Sándor arcképével, egy Barátság-napi tollat, valamint Hajdúnánási Újságokat és az újonnan megjelent Nánási Füzetek kiadványt Gulyás Gábor Bocskai úr angyalkái című történelmi regényét, melyet Hajdúnánás Polgármestere ajánlott fel a települések könyvtárai számára. Az ajándékozások sorai között Tóth Imre, a Hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola igazgatója is köszönetét fejezte ki a nap szervezői, megvalósítói és résztvevői számára, majd Hajdúnánás város alpolgármestere, Dr. Csiszár Imre is köszöntötte a jelenlévőket.

Lakatos Alexandra többször is megcsendítette a nap folyamán szép hangját, s így a zárásként az ő vezetésével énekelték el a résztvevők a Magyar vagyok című dalt.

A programot közös áhítat zárta Jakó Sándor Zsigmond Jankafalvi lelkész tolmácsolásában.

A nánási csapat a hazautat egy közeli levendulamező meglátogatásával koronázta meg, majd a Kisszántói Gombafesztiválon is megálltak, ahol a Református Nőszövetség gombapaprikását is megkóstolhatták.

Barátságról szólt a nap, a 6. Barátság napja. A program során született és köttetett barátságok elevenedtek meg a közös program által, s a nap résztvevői alaposan átérezhették a szó igazi jelentését: egymást megismerve, segítve, közös örömmel átitatva  részt venni egy olyan programban, mellyel határok nélkül érezhetjük magyarságunkat, összetartozásunkat, közös céljainkat.

A nap folyamán már a következő tanév tervei is szóba kerültek. Valószínű az 1848/49-es szabadságharc lesz a főtéma a 170. évforduló alkalmából. Ám e gondolatokat a partiumi lelkészek és a hajdúnánási vezetők a szeptemberben megtartott egyeztető megbeszélésen véglegesítik majd.

 

Fekete Andrea

 **************************************************

 

 

 

Kiegészítő információk