Leendő osztályfőnökök a 2020-2021-es tanévben

Forráskép megtekintéseTisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020-2021-es tanévben a következő pedagógusok lesznek az induló első osztályok osztályfőnökei:

  • Iskola utcai intézményegység:
   1.a: Konyári Dávid
   1.b: Ádámné Balog Erika

  • Polgári utcai intézményegység:
   1.c: Husztiné Dézsi Irén
   1.d: Mártonné Bródi Csilla

  • Magyar utcai intézményegység:
   1.e: Agárdiné Papp Mariann Márta

A fenti tervezet változhat a beíratott gyerekek létszámának függvényében, a végleges beosztás április végén derül ki.

A beiratkozás időpontját később közöljük.


 

Sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó iskolák

Forráskép megtekintéseTisztelt Szülők!

Az alábbi linken elérhető táblázatban összefoglaltuk Önök számára, hogy a tankerület intézményei milyen foglalkozásokat, fejlesztéseket tudnak végezni sajátos nevelési igényű gyermekek számára.

Kattintson ide a táblázatért (pdf).


 

Tájékoztatás a 2019-2020-as tanév indításáról

Kedves Szülők, Gyerekek!

A legnagyobb izgalommal mindig az új elsős kisgyerekek várják a tanévet, persze a szülőkkel együtt. Az ő "beköltözésükkel indul az új tanév augusztus 29-én délután. 16.00 és 18.00 között várjuk a szülőket, akár gyerekekkel együtt, hogy behozzák azokat a felszereléseket, melyeket a tavaszi szülői értekezleten már megbeszéltek.

Azok számára, akiknek az előző tanév eredménytelen volt, már elküldtük az értesítést a javítóvizsgáról. Időpontja: 2019. augusztus 28-29.

Az új tanévben megszűnik a magántanulói jogviszony, ezt legkésőbb augusztus 31-ig kérhetik a szülők, gondviselők. Szeptember 1-től "egyéni munkarendben" tanulhatnak azok a gyerekek, akik a nappali rendszerű oktatásban nem tudnak részt venni. A kérelmet az iskolához kell benyújtani, melyről az Oktatási Hivatal dönt. 

Az ünnepélyes tanévnyitók ideje és helye: 2019. augusztus 30.

 • 16.00: Iskola utcai és Óvoda utcai tanulók (Iskola utca 3. udvar, eső esetén tornaterem)
 • 17.00: Polgári utca (udvar, eső esetén tornaterem)
 • 18.00: Magyar utca (udvar, eső esetén tornaterem)

Az első tanítási napon osztályfőnöki órák keretében készülünk az új tanávre. Általános ismeretek átadása, tankönyvek, órarend, stb.

Az alsós gyerekek 11.30, a felsősök 12.30 után ebédelnek, délután aki akar hazamehet, de ügyeletet biztosítunk azok számára, akik igénylik, 16.00 óráig.

Papír alapú tájékoztató füzetet nem adunk a gyerekeknek, az iskolai eredmények, üzenetek az eNaplóban jelennek meg. Az eNaplóba tanulói vagy szülői jogosultsággal lehet bejelentkezni. Akik nem ismerik a felhasználói nevet, jelszót, az eNapló feleületen kérhetnek újat, vagy jelezhetik ezt az osztályfőnöknek is. 
(Azok számára, akik papír alapú tájékoztatót kérnek azt külön kérésre kaphatják meg.)

Az iskolában továbbra is elérhető az eÜgyintézés internetes szolgáltatás.

Szeptember 3-tól órarend szerinti tanítás kezdődik. Minden tanuló 16.00 óráig foglakozásokon vesz részt, a délelőtti és délutáni foglalkozások is kötelezőek.

Mindenkinek eredményes új tanévet kívánok!

Tóth Imre, intézményvezető


 

 

Felvételi értesítő - 2019-2020-as tanév

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az elsősök beíratása a 2019-2020-as tanévre rendben megtörtént. Az erről szóló értesítéseket postáztuk. A beíratásra meg nem jelent iskolaköteles gyermekek szüleit felkerestük (akit elértünk), felhívtuk figyelmüket, hogy a beíratásra akkor is meg kell jelenniük, ha gyermekük még az óvodában marad. Azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik iskolakötelesek, de nem jelentek meg, mulasztásuk ügyében a kormányhivatal fogja megkeresni.

A beíratás során 100 új kisdiákunk lett, akik szeptember kezdik az általános iskolát. A gyerekek feladatellátási helyenkénti megoszlása:

 • Iskola utcai egység: 53 fő 
 • Polgári utcai egység: 22 fő
 • Magyar utcai egység: 25 fő

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy minden gyermeket abba az egységünkbe vettük fel, ahová szülei jelentkeztették.

Az Iskola utcai egységünkben két osztály indul, a gyerekek osztályba sorolása hamarosan megtörténik. Mivel a tervezettnél egy osztállyal kevesebb indul, ezért az osztályfőnökök személye változhat.

Május folyamán a leendő elsősök számára szülői értekezletet tartunk, melynek időpontja az iskolai rendezvénytervben látható lesz, illetve megkapják az osztályba sorolásról szóló tájékoztató levélben is. 

Sok sikert kívánok gyermekük iskolai életéhez!


 

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

A 2019-ben tankötelessé vált gyerekek első osztályba történő beíratása április 11-12-én lesz. Iskolánkban a beíratáshoz az Óvoda utcai épületben kell megjelenni minden szülőnek, akinek gyermeke iskolaköteles. Azoknak is meg kell jelenni a beíratás napján, akiknek a gyermeke ugyan tanköteles, de az idén még nem kezdi el az első osztályt. Ha gyermeke tanköteles, de külföldön tartózkodik, azt a kormányhivatalban kell bejelenteni.
Szeretnénk megkönnyíteni a szülők/gondviselők számára a gyakran hosszú sorban állást jelentő beíratást azzal, hogy mellékeltünk Önöknek egy dokumentumot a beíratásnál szükséges adatokkal, nyilatkozatokkal. Kérjük, hogy töltsék ki, juttassák vissza iskolánkba! Ezzel jelentősen gyorsítani tudjuk a beíratás napi ügyintézést, hiszen csak az esetlegesen hiányzó adatokat kell pótolni. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a most elküldött adatbekérő dokumentumot letölthessék az iskolai honlapunkról. A leöltött dokumentumot emailbe is visszaküldhetik, mi kinyomtatjuk, a beíratás napján pedig Önök aláírják a nyilatkozatokat. Lehetőség van arra is, hogy a nyilatkozatokat külön-külön töltsék ki, ezek is megtalálhatók a honlapunkon: www.bocskai.net -  Beiskolázás 2019. menüpont.
Ettől a tanévtől kezdődően a KRÉTA program e-Ügyintézés moduljában lehetősége van a szülőknek a beíratás internetes felületről történő indítására, mely szintén meggyorsítja az ügyintézést, lerövidíti a sorban állási, várakozási időt. Éljenek ezzel a lehetőséggel is: eugyintezes.ekreta.hu. Az online beíratás esetén is meg kell jelennie a szülőknek a beíra-tás valamelyik napján, és be kell mutatniuk a szükséges iratokat és az aláírt nyilatkozatokat!
 
Az alábbi hivatalos iratokat kérjük bemutatni:
 • gyermek személyi igazolványa,
 • anya személyi igazolványa,
 • lakcímkártya,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • szakvélemény iskolaérettségről,
 • egyéb szakvélemény, ha van,
 • TAJ kártya,
 • adóazonosító jel (adókártya),
 • ha van, tartós betegségről igazolás,
 • ha van, a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat.
Nyilatkozatok, melyek az iskolai honlapról letölthetők:
 • gyermek törvényes képviseletéről (docx, pdf),
 • életvitelszerű ott lakásról (docx, pdf),
 • intézményi adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról (docx, pdf),
 • nyilatkozat etika vagy hit – és erkölcstan választásról (docx, pdf),
 • nyilatkozat a diákigazolvány igényléséről szóló tájékoztató megismeréséről (docx, pdf).
A beíratás időpontja: 2019. április 11-12. (csütörtök, péntek) 8.00-18.00
Helyszín: Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. emelet 108-as, 109-es, 112-es irodák.
 
A beiratkozás alkalmával a szülők érkezés sorrendjében sorszámot kapnak. Kérjük, hozzák magukkal a fenti nyomtatványokat, dokumentumokat. A folyosón a munkatársak ellenőrzik a kitöltés helyességét (aki emailben elküldte, azoknak visszaadják a kitöltött dokumentumokat). A fenti irodák egyikében megtörténik az adatok felvétele (előzetesen elküldött dokumentumok esetében csak az ellenőrzése), a gyermek beírása. A felvételről és az osztályba sorolásról levélben tájékoztatjuk Önöket április végéig.

Az előzetesen kitölthető adatlap itt letölthető (docx).


Kiegészítő információk