Hitoktatás az iskolában

Hitoktatás vállaló felekezetek

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022-2023-as tanévben a következő egyházak jelezték hitoktatási szándékukat:

  • Magyar Református Egyház
  • Római Katolikus Egyház
  • Görög-katolikus Egyház

Az iskolai hitoktatással kapcsolatos szülői tájékoztató rendezvényünket március 9-én 16.30 órakor tatrtjuk a fenti felekezetek képviselőinek részvételével.

Kérem, amennyiben érdeklődik a hitoktatás lehetősége iránt, vegyen részt a tájékoztatón.

A leendő elsős gyerekeknek a beíratás alkalmával, a már iskolai tanulóknak minden év május végén kell nyilatkozniuk arról, hogy mely felekezetet választják. A választás egy évig érvényes, a tanév közben módosítási lehetőség nincs.

A hitoktatás részleteit illetően kérem, a felekezeteknél érdeklődjenek.


 

Kiegészítő információk