AMI tájékoztató beiratkozáshoz 2015/2016

AMI TÁJÉKOZTATÓ BEIRATKOZÁSHOZ 2015/2016

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG
FESTÉSZET-GRAFIKA TANSZAK

Főtárgy tanár: Dancs Ferenc
Művészeti órák: hetenként 2x1.5 órában az Óvoda utcai Intézményegység szaktantermében.
A jelentkező növendékek az új tanévben az alapfok első (A/1) évfolyamára iratkoznak be. A jelentkezők életkora a tanulóazonosítóval rendelkező nagycsoportos óvodástól a 22. életévig terjedhet.

A képzőművészeti műhelyekben az alkotó munka alapjait sikerült lerakni mind elméleti, mind gyakorlati téren. Sokat foglalkoznak növendékeink a művészettörténet nagy alakjaival, a technikai megoldásokkal, a speciális anyagokkal és eszközökkel.
A grafika-festészet tanszak tanulói megismerkednek a hagyományos kifejezési módokkal mint például: az egyedi grafika (grafit-szénrajz, tus-tollrajz, kréta rajzok), sokszorosító grafikai eljárások (papírmetszet, linó metszés és nyomtatás, rézkarc), festés-színes kréta rajz (por- és olaj pasztell, viaszkréta, akvarell, tempera és akril festés), textil és üvegfestés technikájával.
Térbeli munkák is készülnek, mint például: lemezdomborítás, papírplasztika, mozgatható báb, makett, nemez karkötők. Különösen kedvelik a gyerekek az évente Debrecenből kiköltöző fazekas műhelyt, ahol a keramikus mester korongos bemutatója mellett ők maguk is agyagozhatnak.
A gyerekek kedvük szerint dolgozhatnak egyedül, de gyakran alkotnak csoportokat és közösen kivitelezik ötleteiket. A jó hangulatban folyó foglalkozások alatt kicserélik gondolataikat, ötleteiket és persze tanulnak is egymástól.
A folyamatosságot igazolja, hogy volt tanítványaink közül többen ilyen irányban tanulnak tovább és ők is és többi társaik rendszeresen visszajárnak a régi műhelyek hangulatát újra megtapasztalni.       

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG  
                                                                                          
NÉPTÁNC TANSZAK

Néptánc pedagógusok: Makkai Andrea, Márton Lászlóné, Márton Attila, Bistey Attila
               
A Bocskai István Általános Iskola 1. osztályaiba felvételt nyert tanulók osztálykeretben, a napi tanulmányi munkájuk részeként végzik hagyományőrző játékos-táncos művészeti tevékenységüket. Az előképző 1 évfolyamba jelentkezhetnek elsőseink, akik heti két alkalommal vesznek részt a néptáncórákon az intézményegységek szaktantermeiben. Az oktatás Hajdúnánás Város Önkormányzati testületének határozata alapján térítésmentes. A Hajdúnánási Református Iskola 1. osztályaiba felvételt nyert és a csoportos néptánc oktatás iránt érdeklődő tanulóinkat az Iskola diákjaiból verbuvált Aranyalma gyermek néptánc együttes előképző csoportja fogadja Márton Lászlóné néptánc pedagógus vezetésével.
3.-4. osztályos tanulóink jelentkezését várjuk továbbá az alapfok 1 (A/1) Aranyvessző néptánccsoportba, melyet Márton Attila vezet. A tánccsoport heti két alkalommal (kedd-csütörtök 15:00- 16:30) tartja próbáit a Polgári utcai Intézményegység szaktantermében.
A hajdúnánási művészetoktatás palettáján a 2011-es tanévkezdéstől jelent meg a táncművészeti ág. Öt évvel ezelőtt egy alaposan előkészített szakmai tervvel és a hozzá felkért rutinos táncpedagógusi körrel indult a néptánc tanszak.
A táncművészet köréből nem véletlenül esett a választás a hagyományőrzéssel is átszőtt paraszti és pásztor kultúra világára. Ezt kívánja a település, Hajdúnánás földrajzi, néprajzi, történeti múltja és ezt igazolja alkalomról alkalomra a lakosság elismerése táncosaink teljesítménye láttán.
Az első-másodikos osztályos tanulókból szervezett csoportok munkájára alapozva immár 6 olyan hagyományápoló néptáncos közösség tevékenykedik városunkban, akikre mindig számíthatunk.
Jól cseng ma már fülünknek az Aranyszalma Ifjúsági Együttes, vagy a Bocskai Apródjai, a Cinegelábúak csoportjai, nem is beszélve a Református Általános iskola tanulóit befogadó Szivárvány és az Aranyalma gyermek közösségekről
A nevesített csoportok mintegy 150 fürge lábú táncosa nélkül már szinte elképzelhetetlenek az iskolák rendezvényei, a város ünnepségei, programjai.
Ők szerepelnek, szolgálnak a szüreti felvonulás forgatagában, nemzeti ünnepeink, emlékműsoraink színpadain, a gondozási intézmények szép korú lakóinak jó kedvre derítésében, a Nánási Fonó táncházában, az adventi készülődés napjaiban.
Néptánc pedagógusaink szakértelme, elhivatottsága révén elég volt 3-4 év, hogy táncosainkat a gyermek és ifjúsági néptánc mozgalom szakmai versenyein, találkozóin már a legjobbak között találjuk.
A megyei és regionális megmérettetések az elmúlt két tanévben számos szóló, kamara és csoportos sikert- ezüst, arany minősítés, együttesi és pedagógiai díjak- eredményeztek.
Ennek nyomán részesült ez évben a pedagógus napon a néptánc tanárok kollektívája Márton Lászlóné, Makkai Andrea, Márton Attila és Bistey Attila a város rangos elismerésében, mely új erőt adott további hagyományőrző, pedagógusi munkájukhoz.

Az oktatás a Bocskai István Általános Iskolába felvételt nyert első osztályos néptáncosokat kivéve mindkét művészeti ágon (festészet-grafika, néptánc) térítési díjköteles, melynek összegét jelentősen csökkentheti a kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtása, illetve 2. félévtől a tanulmányi eredmény is.
Növendékünk eredményes művészeti iskolai tevékenységét a tanév végén hivatalos bizonyítvánnyal igazoljuk.

Érdeklődésüket az iskola által kiadott jelentkezési lapon rögzíthetik hivatalosan: 2015.május 20-ig.
Ennek kitöltésével, növendékünkkel tanulói jogviszony jön létre, mely tartalmazza az Iskola és a növendék kötelességeit.

A kitöltendő jelentkezési lapokat az érdeklődők átvehetik az osztályfőnököktől és a leendő szaktanároktól vagy az AMI Óvoda utcai irodájában, illetve az elsős szülők számára szervezett szülői értekezleteken.

Érdeklődni a beiratkozással kapcsolatban, munkaidőben (8:00- 15:30-ig) az AMI Óvoda utcai irodájában lehet. Tel: 06 70 445 4025

Bistey Attila tagintézmény-vezető

Kiegészítő információk