MŰVÉSZETOKTATÁS A BOCSKAI ISKOLÁBAN

MŰVÉSZETOKTATÁS A BOCSKAI ISKOLÁBAN

A művészetoktatás jártasságokat, készségeket fejleszt. Olyan fejlesztő pedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a képességfejlesztésen van.

A művészetekkel való ismerkedés megalapozza a kifejezőkészséget, fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében és a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában.

A művészeti neveléssel lehetőséget kapnak növendékeink, hogy valamilyen területen átéljék a siker élményét és ezzel fejlődjön önismeretük és erősödjön egészséges önbizalmuk.

A művészeti iskolába járó növendékek szép iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kultúrájában is.

Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát.


 képzőművészeti tanszak


 

 • A képzőművészeti műhelyekben az alkotó munka alapjait sikerült lerakni mind elméleti, mind gyakorlati téren. Sokat foglalkoznak növendékeink a művészettörténet nagy alakjaival, a technikai megoldásokkal, a speciális anyagokkal és eszközökkel.
 • A grafika-festészet tanszak tanulói megismerkednek a hagyományos kifejezési módokkal és készülnek térbeli munkák is, mint például: lemezdomborítás, papírplasztika, mozgatható báb,makett. A kis alkotóknak végtelen a kísérletező kedve.
 • A gyerekek kedvük szerint dolgozhatnak egyedül, de gyakran alkotnak csoportokat és közösen kivitelezik ötleteiket. A jó hangulatban folyó foglalkozások alatt kicserélik gondolataikat, ötleteiket és persze tanulnak is egymástól.
 • A legtöbb résztvevőt megmozgató programunk a tavaszi  GRAFIKAI BEMUTATÓ, ahol  élő műhelymunka keretében mutatjuk be éves munkánkat.
 • A folyamatosságot igazolja, hogy volt tanítványaink közül többen ilyen irányban tanulnak tovább és  rendszeresen visszajárnak a régi műhelyek hangulatát újra megtapasztalni Dancs Ferenc tanár úr műhelyében.

 zeneművészet


 

 • Önálló, jól felszerelt szaktanteremmel rendelkeznek a tanszakok
 • Klasszikus zenei tanszakaink: zongora, fuvola, trombita, hegedű, gitár, ütő
 • Népzenei tanszak: citera oktatás
 • A zeneművészet több, mint 50 éves oktatása alatt közel húsz fő azok száma, akik hivatásuknak választották a zenélést, növendékeink eredményesen jelentkeznek a zeneművészeti középiskolákba.
 • Minden tanszakunk szakképzett oktatókkal működik teljes óraszámokkal.
 • A tanszakok közötti együttműködés, kamarazenélés, tanszaki, tanári és növendék hangversenyek gazdagítják a magas színvonalú zenei képzést
 • Városi fellépéseink alkalmával az élet minden területén találkozhatnak gyerekeinkkel: díjkiosztókon, gála-műsorokon, tehetségkutatókon, kiállítás megnyitókon, egyesületek és cégek ünnepi rendezvényein, idősek otthonában, vagy vöröskeresztes összejöveteleken.
 • A megyei és országos zenei találkozók dobogós helyezései, elismerései a közelmúltból  a szakmai, zenepedagógiai sikerek részét képezik.

 


 néptánc tanszak


 

 • A hajdúnánási művészetoktatás palettájáról már csak a táncművészeti ág hiányzott. Erre az örömteli változásra a 2011-es tanévkezdésig kellett várni. Négy évvel ezelőtt egy alaposan előkészített szakmai tervvel és a hozzá felkért rutinos táncpedagógusi körrel indult a néptánc tanszak.
 • A 10 első-másodikos csoport munkájára alapozva immár 5 olyan hagyomány ápoló néptáncos közösség tevékenykedik városunkban, akikre mindig számíthatunk.
 • A nevesített csoportok mintegy 150 fürge lábú táncosa nélkül már szinte  elképzelhetetlenek az iskolák rendezvényei, a város ünnepségei, programjai.
 • Ők szerepelnek, szolgálnak a szüreti felvonulás forgatagában, nemzeti ünnepeink, emlékműsoraink színpadain, a gondozási intézmények szép korú lakóinak jó kedvre derítésében, a Nánási Fonó táncházában, az adventi készülődés napjaiban.
 • Néptánc pedagógusaink szakértelme, elhivatottsága révén elég volt 3-4 év, hogy táncosainkat a gyermek és ifjúsági néptánc mozgalom szakmai versenyein, találkozóin már a legjobbak között találjuk.
 • A megyei és  regionális megmérettetések az elmúlt két tanévben számos szóló, kamara és csoportos sikert- ezüst, arany minősítés, együttesi és pedagógiai díjak- eredményeztek.

Büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekek otthon érzik magukat tanszakainkon,és hogy a tanár-diák kapcsolatok sokszor folytatódnak igazi felnőtt-felnőtt baráti viszonyokban.


 BOCSKAI AMI - MŰVÉSZETOKTATÁS SZAKÉRTELEMMEL


 

 

Kiegészítő információk