Hírek

Pályaválasztás intézményünkben

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés,
hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.  
(Széchenyi István)

 

Pályaválasztás intézményünkben

 

A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 8. osztályos tanulóinak ebben a tanévben is szinte minden napját átszövi a pályaválasztás, a továbbtanulás. Nagyon fontos területe ez az oktató-nevelő munkánknak, hiszen ez a döntés akár diákjaink egész életre is szólhat. Intézményünkben ez a folyamat nem előzmény nélküli, mert már kisiskolás kortól gyakran témája ez a tanóráknak, a kirándulásoknak, üzemlátogatásoknak, az osztályprogramoknak.

A továbbtanulás évében különösen sok lehetőséget kapnak a végzős diákjaink szüleikkel együtt, hogy a megfelelő tájékozódás után, megfontoltan tudják eldönteni, melyik középfokú iskolát válasszák.
A 2019. október 10-én jártunk Debrecenben a Főnix Csarnokban megrendezett Szelet a vitorlába pályaválasztási és szakképzési kiállításon, ahol főként a DSzC (Debreceni Szakképzési Centrum) iskolái mutatkoztak be. 

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusai a jelentkező tanulóknál egy érdeklődés- és képességvizsgálatot végeztek el, ennek a kiértékelése is megerősíthette őket abban, hogy melyik irányban érdemes szakmát, iskolát választaniuk, hogy jól ismerik-e önmagukat.

Októberben tartottuk meg a Pályaválasztás-Életpályaépítés című témahetünket. Ez a felsős nevelési munkaközösség által tervezett programunk évek óta sikeresen működik.

Előkészítésként az osztályfőnökök felkeresték a fogadó helyeket, a gyermekek összeállították a választott szakmának, munkahelynek megfelelő kérdéssort, tisztázták a csoportbeli szerepeket, feladatokat, próbainterjúkat készítettek, megbeszélték a kulturált viselkedés, közlekedés, a jegyzetelés szabályait.

A hét első napján a nyolcadikosok kis csoportokban önállóan látogathattak meg hajdúnánási cégeket, vállalkozásokat, munkahelyeket. Most közel húsz helyen jártak, és ismerkedtek meg a munkaerőpiaci lehetőségekkel, az ott dolgozókkal, a szakmákkal; riportot, fényképeket, videót készítettek, jegyzeteltek.  Az így gyűjtött információkat a hét során a tanítási órákon, illetve délutánonként feldolgozták, kiegészítették; kutakodtak, anyagot gyűjtöttek.
A cél az volt, hogy készítsenek tablót és mutassák be az adott helyszínt, szakmát egy kiselőadásban is.
Zárásként pedig péntek délután a tablókból kiálltást rendeztünk. Ezt 2-3 hétig az alsóbb osztályok is megtekinthetik. A csoportok az előadásaikat nemcsak a kortársaiknak mutatták be, hanem a meghívott hetedik osztályosoknak és az érdeklődő szülőknek is.
A témahetet közösen értékeltük. Összességében tetszett a résztvevő nyolcadikosoknak, hasznosnak, élményszerűnek, életszagúnak találták ezt a lehetőséget
A tájékozódás, a tájékoztatás novemberben éri el a csúcspontját. E hó 7-én szervezték meg a 7. évfolyam osztályfőnökei a Pályaválasztási szülői értekezletet. A megjelent tanulókat, szülőket a helyi Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium igazgatónője, Dér Balázsné Dobi Inci tájékoztatta a 2020-21. tanévben induló képzési lehetőségekről. Majd Dr. Nagy Attila, munkaközösségvezető beszélt a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulmányi kínálatáról.

A középfokú oktatási intézményekben ebben az időszakban zajlanak a nyílt napok. Szívesen látogatnak el ezekre a gyerekek akár a szüleikkel együtt is, hogy saját maguk lássák, megtapasztalják, milyen az adott iskola, mit hogyan tanítanak ott, mik az időszerű lehetőségek.

Néhány éve már kötelező elemként is megjelenik az országosan bevezetett pályaorientációs nap, amikor egy tanításmentes munkanapon első évfolyamtól kezdődően ezzel a témával foglalkozunk.
Ez történt november 13-án is. A hetedik és a nyolcadikos osztályokat e napon meghívták a városi sportcsarnokban szervezett Szakma Túra - "Centrumban a jövőd "pályaválasztási és szakképzési kiállításra.  Itt a BSzC (Berettyóújfalui Szakképzési Centrum) intézményeinek pavilonjaiban, szórólapjain tájékozódhattunk a jövő tanév tanulmányi területeiről. Közben a színpadon a szórakoztató műsorszámok mellett láttunk szakmabemutatót, a kíváncsiak kipróbálhatták magukat egy-egy szakmában is.

A pályaválasztás folyamata ezzel még nem ért véget, hiszen az osztályfőnöki órákon továbbra is a továbbtanulás, a pályaválasztás az alaptémánk, mert tájékoztatnunk kell a tanítványainkat az átalakult szakképzési rendszerről, segítenünk kell őket a középfokú felvételi eljárásban, hogy a 2019-20-as tanév első féléve után benyújtott jelentkezési lapokkal a számukra legmegfelelőbb gimnáziumban, technikumban vagy szakképző iskolában folytassák majd a tanulmányaikat; abban a reményben, hogy mindegyikük sikeresen építse az életpályáját… már az első választáskor is.

 

Czinegéné Daróczi Juliánna
a 8.d osztályfőnöke,
a témahét projektvezetője


 

 

Kiegészítő információk